Case de locuit şi încăperi locative

Lotul nr. 258 – încăpere locativă cu supraţa de 35.30 m.p. (nr. cadastral 6201101.078.01.107), amplasată în r-nul Ocniţa, or. Ocniţa, str. I. Creangă 23, ap.107; FOTO

 

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 022-218-032; 022-218-057; 022-218-074.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.