CONTACTE

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare

Republica Moldova, or. Chișinău
sect. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrîn, nr. 23, MD-2075
E-mail: bem@bem.md

SUBDIVIZIUNE

TELEFON

Secția depozite și plăți sociale:

  • Informație despre conturile persoanelor fizice (moștenire, etc.)
  • Informație despre indexarea depunerilor bănești (conturile vechi/старые книжки)

0 67 218 022

0 67 218 022

 022 241396

Secția activitate clientelă

Informație despre conturile persoanelor juridice (ÎS, SA, AO, SRL, ÎI, APL, etc.)  

0 67 218 129

Anticamera

067 218 008

Direcția juridică

0 67 218 106

Direcția logistică

0 67 218 062, 0 67 218 065

Direcția credite/Direcția operațiuni valutare și relații externe

0 67 218 114

Direcția administrare gaj

067 218 008

Direcția contabilitate

0 67 218 129

Serviciul gestionare a impozitelor și a dărilor de seamă

0 67 218 129

Secția contabilitate și impozite

0 67 218 129

Secția conturi corespondente și decontări

0 67 218 129

Secția valori mobiliare și investiții

0 67 218 114

Direcția tehnologii informaționale

0 67 218 102

Direcția audit intern

0 67 218 114

Direcția securitate economică

0 67 218 008

Serviciul pază

0 67 218 044, 0 67 218 051, 0 67 218 052

Direcția secretariat si personal

0 67 218 008