Vânzarea activelor deținute în posesie prin negocieri directe/Terenuri

  • Lot nr. 123 – 1/2 cota parte din terenul agricol (nr. cad. 4128106.325) cu S=0.1598 ha, amplasat în r-nul Edineț, sat. Gaspar, extravilan.

IInformaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă de activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067 218 008.

Informaţia inclusiv despre alte bunuri expuse de către Banca de Economii S.A. în proces de lichidare spre comercializare, poate fi vizualizată pe site-ul www.bem.md.