ANUNŢ

Începând din data de 27.10.2016 toate plățile (credite si toate datoriile aferente creditului, servicii, bunuri mobiliare și imobile proprietatea băncii, bunurile materiale preluate de bancă în posesie, ș.a. plăți) în Banca de Economii S.A. în proces de lichidare vor fi efectuate utilizând  următoarele date bancare:

Cod fiscal: 1003600002549

Codul IBAN: MD24NB000000000035260601

Banca de Economii SA in proces de lichidare

BIC: NBMDMD2X

Banca Nationala a Moldovei

Destinația   plăților efectuate necesita să conțină toată informația detaliată aferentă sumelor îndreptate spre transfer după cum urmează:

 • Credite – achitarea creditului si/sau dobânzii si/sau penalităților aferente contractului de credit (se indica nr. contractului)  din data de  (se indica data încheierii contractului)   încheiat cu debitorul (se indica denumirea debitorului din contractul de credit).

                    Telefon de contact: 0 (67) 218-114.

 • Servicii :
 •  arendă, (se indica denumirea debitorului/perioada serviciului acordat/data/nr. si data documentului confirmativ);
 • servicii comunale refacturat, (se indica denumirea debitorului/perioada serviciului acordat/data/nr. si data documentului confirmativ);
 •  servicii pază refacturat,  (se indica denumirea debitorului/perioada serviciului acordat/data/nr. si data documentului confirmativ);
 • perfectarea și eliberarea certificatelor la solicitare (se indica denumirea debitorului/ data cererii, nr. documentului de plată).

                       Telefon de contact: 0 (67) 218-116.

 

 • Bunuri mobiliare si imobile proprietatea băncii:
 • taxa de participare la licitație aferentă  comercializării proprietății băncii (se indica nr. lotului licitat)  din data de  (se indica data petrecerii licitației) ;
 • acontul aferent comercializării proprietății băncii, (se indica nr. lotului licitat)  din data de  (se indica data petrecerii licitației) ;
 • achitarea  finală  aferentă  comercializării proprietății băncii, (se indica nr. lotului licitat câștigat) din data de  (se indica data petrecerii licitației) ;
 • achitare   aferentă  comercializării proprietății băncii(se indică denumirea bunului), fără petrecerea licitației.

Telefon de contact: 0 (67) 218-127; 0 (67) 218-062.

 

 • Bunuri imobile din posesia băncii :

 

 • taxa de participare la licitație aferentă comercializării bunurilor din posesia băncii (se indica nr. lotului licitat)  din data de  (se indica data petrecerii licitației) ;
 • acontul   aferent  comercializării bunurilor din posesia băncii, (se indica nr. lotului licitat)  din data de (se indica data petrecerii licitației) ;
 • achitare finală aferentă comercializării bunurilor din posesia băncii (se indica nr. lotului licitat și câștigat)  din data de  (se indica data petrecerii licitației) ;
 • achitare   aferentă  comercializării bunurilor din posesia băncii, comercializate prin negocieri directe(se indica nr. lotului licitat și numărul /data contractului de vânzare-cumpărare);
 • tranzacție de răscumpărare (se indica denumirea debitorului,  nr. /data tranzacției);
 • achitare conform contractului de vânzare/cumpărare  a bunurilor din posesia băncii (denumirea contractantului,  nr. /data contractului) ;
 • achitare conform documentului executoriu (se indică denumirea debitorului,  nr. /data titlului executoriu);
 • achitare aferentă comercializării bunurilor de către Administratorii insolvabilității (se indică  denumirea debitorului,  nr. /data documentului confirmativ).

        Telefon de contact: 0 (67) 218-068; 0 (67) 218-069.

 • Alte încasări:
 • Transferarea dobânzii reținute la rezilierea anticipată a depozitelor conform  Acordului de preluare a obligațiunilor de la Banca de Economii S.A. (se indică  perioada retragerii anticipate a depozitului).

 

                Telefon de contact: 0 (67) 218-019 ;  0 (67) 218-022