Licitații desfășurate pe parcursul lunii declarate nule (Tabel 3)