Proiecte de salarizare

Banca de Economii S.A. propune persoanelor juridice introducerea Proiectului de salarizare a angajaţilor prin intermediului cardurilor bancare internaţionale Cirrus/Maestro şi/ sau Visa Electron.

De ce Banca de Economii  S.A?

Banca de Economii  S.A. este o bancă care lucrează în baza tehnologiile moderne, dar are tradiţii vechi de colaborare cu partenerii şi clienţii. Banca are cea mai largă reţea de filiale şi reprezentanţe în Republica Moldova şi este una din cele mai tehnologizate bănci în ţară. Toate filialele băncii lucrează în regim on-line.

Avantajele pentru organizaţia Dvs. :

 • Întreprinderea micşorează cheltuielile de casierie;
 • Se reduce timpul şi se simplifică procedura de eliberare a salariului;
 • Se majorează salariul real al angajaţilor, datorită dobânzii calculate la soldul contului;
 • În afara salariului puteţi face alte plăţi pe conturile de card (premii, plăţi cu scopuri administrative şi de deplasare), ceea ce va elimina complet lucrul cu numerarul;
 • Angajaţii Dvs. nu semnează borderourile, de aceea nu pot afla salariile colegilor, ceea ce asigură confidenţialitatea sumelor transferate;
 • Procedura de eliberare a salariilor poate fi centralizată pentru toate filialele şi reprezentanţele  Organizaţiei.

Avantajele pentru angajaţii Dvs. :

 • Prin intermediul cardului de salarizare Dvs. aveţi posibilitatea să primiţi salariul cuvenit în orice bancomat (la momentul dat sunt instalate mai mult de 100 unităţi), filiala sau reprezentanţa a băncii (mai mult de 460 pe întreg teritoriul ţării). Aveţi posibilitatea de a  ridica toţi banii dintr-o singură dată sau numai suma necesară la momentul dat. Bancomatele funcţionează 24 din 24 de ore şi întotdeaună sunt la dispoziţia Dvs. Banca are reprezentanţe care lucrează fără zilele de odihnă. Deoarece cardul este internaţional, aveţi posibilitatea de a ridica numerarul în bancomatele şi filialele altor bănci.         
 • Angajaţii care lucrează pe schimburi sau în departamente distanţate de oficiile centrale nu mai sunt nevoiţi de a veni la contabilitate pentru a primi salariu.
 • Pe lîngă ridicarea numerarului, Dvs. puteţi utiliza cardul pentru achitarea bunurilor sau serviciilor în magazinele,  restaurantele, staţiile de alimentare cu petrol şi alte puncte de comerţ şi servicii, care acceptă spre plată carduri.
 • La cardurile emise în cadrul proiectelor  de salarizare se aplică tarifele preferenţiale: nu există soldul minim şi depunerea iniţială minimă, iar emiterea şi deservirea anuală a cardului de tip Cirrus/Maestro/Visa Electron este gratuită.  
 • Păstrînd mijloacele băneşti pe contul de card Dvs. aveţi posibilitatea de a primi un venit. La momentul actual, mărimea ratei dobânzii care se calculează la soldul contului constituie 1,0% anual.
 • Mijloacele băneşti care se află pe contul de card sunt protejate mai sigur decît numerarul.  În cazul furtului sau pierderii cardului anunţaţi banca printr-un apel telefonic la Serviciul Suport Clientelă, care lucrează în regim non-stop şi  blocaţi cardul. Astfel, nu pierdeţi banii, ci numai cardul. Primind în schimbul cardului pierdut unul nou, Dvs. continuaţi să vă utilizaţi de mijloacele deţinute.
 • Fiecare card are PIN-codul său unic cunoscut numai de deţinător de card. Acest fapt asigură posibilitatea ridicării numerarului numai de către deţinătorul cardului.
 • De asemenea aveţi posibilitatea de a achita serviciile comunale (Infocom, Union Fenosa, Chişinău-Gaz, Apă-Canal, etc), serviciile companiilor Sun TV, Moldtelecom, Moldcell şi alte, precum şi de a efectua alte operaţiuni (verificarea soldului contului, transferul mijloacelor băneşti de pe un cont de card în altul) prin internet prin intermediul serviciului Econom.md.
 • Informaţii despre starea contului personal deţinătorul de card o poate primi 24/24 ore în bancomatele Băncii sau apelând la Serviciul Suport Clientelă.
 • Există posibilitatea de a permite membrilor familiei utilizarea contului cardului Dvs. În cazul dat pe numele membrilor familiei numiţi de Dvs. se eliberează carduri suplimentare. Dvs. aveţi posibilitatea să limitaţi cheltuielile pe carduri suplimentare.
 • Cardul este internaţional. Aceasta înseamnă, că nu este nevoie să vă îngrijoraţi în privinţa schimbului numerarului în valuta ţării unde intenţionaţi să plecaţi. Dvs. aveţi posibilitatea să utilizaţi cardul, contul cardului fiind în lei, atît pentru achitarea mărfurilor şi serviciilor, cît şi pentru primirea valutei locale în bancomatele sau filialele băncilor străine.

Cheltuielile pentru organizaţia Dvs. :

 • În cadrul proiectului dat, cheltuielile pentru întreprinderea Dvs. sunt reprezentate doar de un comision calculat de la suma transferată pe conturile de card.

Cheltuielile pentru angajaţii Dvs. :

 • Emiterea cardurilor bancarecît şi deservirea anuală este gratuită pentru angajaţii întreprinderii Dvs.

Vom fi bucuroşi să examinăm toate propunerile şi dorinţile Dvs. referitor la proiectul dat, reieşind din specificul Organizaţiei Dvs.        

                    

Banca de Economii S.A. asigură deţinătorilor de carduri emise:

Siguranţă:

 • Banii de pe card nu pot fi furaţi sau pierduţi;
 • În caz de furt sau pierdere a cardului, contul de card poate fi blocat în orice moment printr-un simplu apel telefonic;
 • Utilizarea PIN-codului (care este echivalentul semnăturii electronice a deţinătorului de card) exclude folosirea cardului de persoane neautorizate.

Comoditate:

 • Posibilitatea depunerii/retragerii numerarului în/din contul de card la mai mult de 430 de reprezentante ale Băncii de Economii pe întreg teritoriul ţării;
 • Posibilitatea retragerii de numerar 24/24 ore, în reţeaua de bancomate a băncii şi a altor bănci din ţară sau de peste hotare, oriunde este afişată marca cardului pe care-l deţineţi;
 • Evidenţa şi controlul cheltuielilor efectuate pe parcursul lunii în baza extraselor solicitate prin poşta electronică sau la subdiviziunile Băncii de Economii;
 • Acceptarea internaţională şi achitarea fără numerar a produselor şi serviciilor în magazine, restaurante, hoteluri, Internet etc.
 • Posibilitatea de a primi bani din străinătate direct pe contul de card, utilizând rechizitele băncii.
 • Convertirea mijloacelor de pe card în valuta necesară la un curs avantajos;
 • Banii de pe contul de card nu necesită declarare la trecerea frontierei;
 • Posibilitatea de a deschide carduri suplimentare pentru rudele Dvs., oferindu-le acces limitat sau nelimitat la mijloacele băneşti de pe contul Dvs. de card etc.

Flexibilitate:

 • Comisioane avantajoase la deservire;
 • Posibilitatea alimentării cardurilor în numerar şi prin transfer, în lei sau în valută;
 • Posibilitatea deschiderii cardului în moneda naţională, în dolari SUA sau în Euro;
 • Acces la contul Dvs. bancar 24/24 ore;
 • Obţinerea unei dobânzi la soldul contului Dvs.;
 • Cardurile pot fi emise atît pentru persoane fizice, cît şi pentru persoane juridice;

Prestigiu:

Deţinerea cardului internaţional constituie o adevarată carte de vizită oriunde vă veţi afla.