Licitatie 19 septembrie 2019

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 19 septembrie 2019, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn nr. 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje: 

Nr. lot

Echipament procesare carduri bancare

Preț de expunere unitate, lei

FOTO

1

Echipament deservire cartele bancare Emboserr Data Card 280P

24,897.43

FOTO

2

Echipament deservire cartele bancareEmboserr Data Card 280 Plus (pers.)

22,434.76

FOTO

 

Echipament tipografic

   

10

Mașină de încleiat Panatol Perfect Binder F II

56,977.02

 

11

Mașină de broșat Renz Punch 500 E

35,553.66

 

13

Sistem insertare Pitney Bowes

24,763.25

 

14

Imprimantă tipografică XEROX 4590 EPS alb-negru

51,873.14

 

15

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

213,973.74

 

 

Stații electrice

   

23

Stație electrică KIPOR KDE19STA3, (17 kw), (01045000075)

22,087.23

FOTO

24

Stație electrică LDE380V 10kw (01045000051)

15,480.46

FOTO

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:

„Banca de Economii” S.A., în proces de lichidare,

mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f 1003600002549

IBAN MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: este necesar ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de desfășurarea licitației, pînă la ora 16.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd.Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la conturile sus-indicate;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

-  procura autentificată notarial;

- hotărîrea organului de decizie a persoanei juridice, autentificată notarial, privind participarea companiei la licitaţia respectivă, cu indicarea persoanei ce o va reprezenta, datele de identificare şi împuternicirile acesteia.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul băncii, pe următorul link: http://bem.md/page/6104.