Scurt istoric

 Banca de Economii S.A. - istoria şi tradiţiile sectorului bancar în Republica Moldova.

Istoria Băncii de Economii a început la la 11 noiembrie 1940, odată cu inaugurarea pe teritoriul Republicii Moldova a 7 direcţii judeţene ale Caselor de Stat de Economii: Chişinău, Bălţi, Cahul, Bender, Orhei, Soroca şi Tiraspol.

În anul 1987, odată cu reorganizarea sistemului financiar-bancar, Casele de Stat de Economii provenite din muncă au obţinut statutul de Banca de Economii provenită din Muncă şi Creditare a populaţiei. Ulterior a devenit o subdiviziune a Băncii de Economii a URSS, fiind numită Banca Republicană din Moldova.

După proclamarea independenţei Republicii Moldova, instituţia a fost reorganizată în Banca de Economii a Moldovei, devenind astfel bancă comercială pe acţiuni cu capital de stat.

 La decizia acţionarilor, în anul 1994, banca este reorganizată în Societate pe Acţiuni de tip deschis, iar doi ani mai târziu - în Banca Comercială pe Acţiuni „Banca de Economii”.

În anul 2001, pe 18 iunie, banca a fost reînregistrată ca Societate pe Acţiuni, statut pe care îl deţine şi astăzi.

Pe parcursul a 74 de ani Banca a fost pilonul care a menținut in toate timpurile încrederea clienților in sistemul bancar prin dezvoltarea culturii de a păstra banii în bancă. Ca rezultat numărul impunător de conturi de depozit de peste 2.4 milioane condiționează asumarea unei responsabilităţi înalte in gestionarea resurselor atrase de la deponenți. Odată cu creșterea numărului de clienți, Banca de Economii a fost instituţia care a creat şi dezvoltat în rândurile populaţiei dexterităţi de a utiliza serviciile bancare.

Banca de Economii S.A. - pondere semnificativă din personalul angajat in sistemul bancar autohton.

Oamenii ocupă o poziţie centrală în cadrul misiunii Băncii de Economii. Investiţiile în calităţile profesionale ale angajaţilor sunt cel mai bun mod de a asigura servicii excelente către clienţi. Numărul impunător de angajați face din Banca de Economii S.A. unul din cei mai activi angajatori din ţară şi o instituţie prin definiţie social responsabilă.

Banca de Economii S.A. - contribuţie la dezvoltarea societăţii

În decursul a 72 de ani de performanţă şi succes, Banca de Economii şi-a schimbat structura, statutul, însă titlul de bancă a Poporului a rămas intact. În aceşti ani s-a consolidat responsabilizarea Băncii faţă de societate, angajaţi, parteneri şi acţionari, fiind create premise pentru parteneriate durabile şi de încredere. Manifestându-se prin acţiuni concrete şi proiecte implementate, contribuţia socială a Băncii de Economii S.A. a avut un impact major asupra dezvoltării societăţii în general şi a sectorului financiar-bancar în particular.  

Banca de Economii S.A. - prezenţă pe întreg teritoriul Republicii

Unul din avantajele esenţiale ale Băncii de Economii este accesibilitatea serviciilor prin intermediul unei reţele unice de subdiviziuni, care se extinde pe întreg teritoriul ţării şi în fiecare unitate teritorial – administrativă. Mai mult ca atât, oficiile bancare sunt conectate la un sistem unic în regim on-line, pentru ca informaţia să fie procesată rapid, confidenţial şi sigur.

Cele peste 570 de subdiviziuni desemnează Banca de Economii drept cea mai mare Bancă din ţară la acest capitol.

Banca de Economii - un portofoliu de produse si servicii unic în sistemul bancar

Utilizarea şi beneficierea de avantajele oferite de gama de produse la preturi accesibile, asigura oportunităţi incontestabile pentru clienţi privind realizarea si valorificarea resurselor proprii în cel mai rezonabil şi competitiv mod.

Banca de Economii - încrederea clienţilor

În scopul menţinerii şi sporirii încrederii clienţilor în sistemul bancar, Banca de Economii şi-a extins şi diversificat spectrul de servicii prestate, fiind de multe ori pioner in implementarea produselor sau serviciilor pe piața. Segmentul de clientelă care a cunoscut cea mai mare dezvoltare, atât ca număr cât şi ca resurse aduse băncii, este populația.

Banca de Economii - transparenţa în afaceri

Transparenţa în activitate se reflectă în fiecare acțiune a Băncii. Informaţia veridică privind activitatea Băncii, precum şi despre politica de preţuri este accesibilă tuturor clienţilor săi. Banca depune eforturi continue pentru a consolida sistemul unificat şi centralizat de taxare a serviciilor şi produselor bancare pe întreg teritoriul republicii şi în toate subdiviziunile băncii. La oferirea serviciilor integrate şi complexe, banca ţine cont de eficienţa relaţiilor stabilite cu efect asupra rezultatului financiar cumulativ, asigurând avantaje competitive fiecărui client care a ales colaborarea cu Banca.

Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 248 din 27.11.2014 a fost instituită administrare specială asupra Băncii de Economii S.A.

La 16.10.2015 Banca Naţională a Moldovei, prin hotărârea Comitetului Executiv, a retras licenţa de desfăşurare a activităţilor financiare a Băncii de Economii S.A. şi a numit lichidator pentru lichidarea băncii.