Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REMARCABILA” S.R.L.)_29.04.2024

Lichidatorul „Remarcabila” SRL în procedura de faliment anunță pentru data de 29 aprilie 2024 ora 10:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației cu „reducere" privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în sat. Terebna, r-nul Edineţ, după cum urmează:

Lot nr. 5-Mașină de încăpăcit borcane metalice KPU. Preţul inițial – 18 150.00 lei; Lot nr. 8-Tocătoare / freza BP-2. Preţul inițial – 8 390.00 lei; Lot nr. 9-Cultivator SP 2040. Preţul inițial – 12 940.00 lei; Lot nr. 10-Combina E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră. Preţul inițial – 73 590.00 lei.  

Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru participare la licitaţie doritorii vor achita la contul „Remarcabila” SRL, c/f 1003604001089, IBAN: MD65MO2224ASV18145237100, BC „Mobiasbancă” SA, c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie repetată şi separat taxa de participare în mărime de 150 lei.

Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice a RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la licitaţie vor prezenta Lichidatorului:

  • cererea de participare la licitaţie;
  • confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz;
  •  copia certificatului de înregistrare a firmei;
  • extras din Registrul de Stat;
  • procura, după caz;

pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Primirea cererilor se încheie la 25 aprilie 2024 la ora 17:00.

Inspectarea activelor se efectuiază la locul amplasării lor în sat. Terebna, r-nul. Edineţ. 

Cererile de participare la licitație vor fi primite pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306. Informaţii suplimentare la tel.: 068 228 828.