Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (SC "AREMAX-RPR" S.R.L.)_25.03.2024

La data de 25.03.202024 ora 10.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Constantin Tănase 9 of. 66 se va desfăşura licitaţia cu „reducere” a patrimoniului SC ”Aremax – RPR” S.R.L. în proces de lichidare, care constă din, lotul nr. 1 - Livadă de nuci cu suprafaţa totală de 63,486.30 m2 (nr. cadastral 7101209.243.01) şi terenului agricol aferent cu suprafaţa totală de 8.2836 ha (nr. cadastral 7101209.243), amplasată în r-l Rîşcani, or. Rîşcani, la preț de 660 000.00 lei fară TVA. Pentru a participa la licitaţie e necesar de prezentat până la 22.03.2024, ora 10.00, următoarele acte: cererea; actul ce identifică persoana cumpărătorului şi împuternicirile reprezentantului; documentul bancar care confirmă depunerea acontului în mărime de 2% din preţul iniţial de vânzare al lotului. Costul biletului de participare –1000,00 lei pentru persoane fizice şi 2000,00 lei pentru persoane juridice. Organizatorul licitaţiei: lichidatorul Manalati Tair. Relaţii la tel. (022) 27-00-70, +37379529194 si 067218008.