Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.R.L. "MAVICOM")_20.03.2024

Lichidatorul S.R.L. „Mavicom-Nord” anunță licitația cu reducere de vînzare a lotului 1: construcții cu suprafața totală de 7,083.3 m.p. (nr. cadastrale 1439105.118.01; 02, 03, 04) și terenul pentru construcții aferent cu suprafața de 2.2206 ha (nr. cadastral 1439105.118), amplasate în r-l Briceni, com. Mihaileni, sat. Mihaileni. Prețul inițial de expunere 830 000 lei. Licitația se va desfășura pe data de 20 martie 2024, ora 15:00. Locul desfășurării: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, et. 2, bir. 206. Acontul de participare 10% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 2 000 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 15.03.2024, ora 15:00, cerere de participare la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD15MO2224ASV75156047100; OTP BANK SA; Beneficiar Mavicom-Nord S.R.L. în proces de insolvabilitate; IDNO 1003604007173. Informații la tel: 079967175.