Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REMARCABILA” S.R.L.)_29.12.2023

Lichidatorul „Remarcabila” SRL în procedura de faliment anunță pentru data de 29 decembrie 2023 ora 10-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306, desfășurarea licitației repetate cu "reducere" privind comercializarea mijloacelor fixe, amplasate în sat. Terebna, r-nul. Edineţ, după cum urmează:

Lot nr.5-Mașină de încăpăcit borcane metalice KPU. Preţul inițial-20 160.00 lei; Lot nr.8-Tocătoare / freza BP-2. Preţul inițial-9 320.00 lei; Lot nr.9-Cultivator SP 2040. Preţul inițial-13 370.00 lei; Lot nr.10-Combina E 524 KP, a.p. 2008, culoare albastră. Preţul inițial-81 760.00 lei;  

Prețurile loturilor expuse nu includ taxe și impozite.

Pentru participare la licitaţie doritorii vor achita la contul „Remarcabila” SRL, c/f 1003604001089, IBAN: MD90MO2224ASV73575387100, BC „Mobiasbancă” SA, c/b MOBBMD22, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie repetată şi separat taxa de participare în mărime de 150 lei.

Sunt admişi de a participa la licitaţie: persoane fizice şi juridice a RM, cetăţeni străini, persoane juridice străine. Doritorii de a participa la Licitaţie vor prezenta Lichidatorului: cererea de participare la licitaţie, confirmarea depunerii acontului pe contul bancar indicat în aviz, copia certificatului de înregistrare a firmei, extras din Registrul de Stat, procura, după caz, pentru dreptul de a participa la licitație și încheia tranzacții de vînzare-cumpărare a loturilor expuse la licitație. Primirea cererilor se încheie la 26 decembrie 2023 la ora 17-00.  

Inspectarea activelor se efectuiază la locul amplasării lor în sat. Terebna, r-nul. Edineţ. 

Cererile de participare la licitație vor fi primite pe adresa: MD-2012, mun.Chișinău, str. Bănulescu Bodoni 45, bir. 306. Informaţii suplimentare la tel.:  068 228 828.