Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.R.L. "MAVICOM")_19.10.2023

Lichidatorul SRL „Mavicom-Nord” anunță vânzarea prin licitație cu reducere: Lotul 1: „Construcții cu suprafața totală de 7,083.3 m.p. (nr. cadastrale 1439105.118.01; 02, 03, 04) și terenul pentru construcții aferent cu suprafața de 2.2206 ha (nr. cadastral 1439105.118), amplasate în r-l Briceni, com. Mihaileni, sat. Mihaileni. Prețul inițial de expunere 1 152 000 lei. Licitația se va desfășura pe data de 19 octombrie 2023, ora 15:00. Locul petrecerii: mun. Chișinău, str. Alba Iulia 148/3, et. 2, bir. 206. Acontul de participare 10% din prețul inițial de expunere, taxa de participare 2000 lei. Pentru participare la licitație doritorii vor depune până la data de 16.10.2023, ora 15:00, cerere de participare la care se anexează: copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și/sau copia buletinului de identitate, dovada achitării acontului și taxei de participare la: IBAN MD15MO2224ASV75156047100; OTP BANK SA; Beneficiar Mavicom-Nord SRL in proces de insolvabilitate; IDNO 1003604007173. Informații la tel: 079967175.”