Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "BASVINEX")_20.10.2023

La data de 20.10.2023, ora 13:00, pe adresa: str. Tudor. Strișca 8/2, of. 121, mun. Chișinău, „Basvinex” S.A., în proces de insolvabilitate, va desfășura licitația „cu reducere” de vînzare: Lot nr. 1 - Plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 14.7732 ha, teren agricol, , nr. cad. 8528255,012-17; 024; 039; 040; 049; 057; 065; 076; 077; 082; 086; 087; 169; 172; 180, Stot - 15.7564 ha, r-nul Ștefan Vodă, com. Purcari, extravilan, la prețul inițial de -1 045 000,00 lei; Lot nr. 2 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 20.00 ha, teren agricol, nr. cad. 8528257.172-174, Stot - 21.4091 ha, r-nul Ștefan Vodă, com. Purcari,extravilan, la prețul inițial de - 7 220 000,00 lei; Lot nr. 3 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot – 7.28 ha, teren agricol, nr. cad. 8528251.093; 094, Stot - 7.7705 ha,r-nul Ștefan Vodă, com. Purcari, extravilan, la prețul inițial de -2 660 000,00 lei; Lot nr. 6 - utilaj de producere, prelucrare și depozitare a vinului (181 poziții), prețul inițial – 7 815 600,00 lei. Prețurile bunurilor impozabile includ TVA. Termenul-limită de primire a cererilor de procurare expiră cu 3 zile înainte de data licitației. Pentru participarea la licitație este necesar de prezentat, la adresa de desfășurare a licitației: cererea de participare a licitației conform modelului aprobat, documentele de identitate, dovada achitării taxei de participare la licitație pentru fiecare lot: 1 000,00 lei - persoane fizice, 2 000,00 lei - persoane juridice, dovada achitării acontului în marime de 10% din prețul inițial al lotului, la contul IBAN: MD59EC000000225177162725, B.C. „EuroCreditBank” S.A. Informații la tel. 0(22)835385.