Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (Grup SANIN S.R.L.)_29.06.2023

Administratorul Autorizat anunță pentru data de 29 iunie 2023, ora 15:00, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, MD – 2044, desfășurarea publică a licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile/mobile, şi anume:

Lot nr. 1: Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001) cu S=1,800.80 m.p. cu 14/100 cotă-parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S=1,294 ha, din mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21 și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 11 292 000,00 lei;

Lot nr. 3: Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, Sla sol=120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238) cu S=2,1149 ha, din r-nul Criuleni, sat. Coșernița. Valoare de expunere: 521 000,00 lei;

Lot nr. 4: Construcții (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, Sla sol=2 422,4 m.p.), amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, nr. 801 și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 7 368 000,00 lei;

Lot nr. 5: Construcții (nr. cad.7123120.068.01-04, Sla sol=1 206,7 m.p. și nr. cad.7123120.071.01-07, Sla sol=3 997,3 m.p.) amplasate în r-nul Rîșcani, sat. Costești, extravilan și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 1 715 000,00 lei.

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 10 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație.

Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308. Date bancare: BC „Moldindconbank" S.A. fil. „Posta Veche", MD – 2020, mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 105/1, C/B MOLDMD2X307, Cont 22750073/MDL, IBAN: MD73ML000000000022750073, Valuta: MDL, C/F: 1002600027631, I.M. SANIN SRL.  Participanții la licitație vor prezenta, Administratorului autorizat, actele care confirmă sursele mijloacelor bănești ce urmează a fi utilizate pentru procurarea bunurilor în conformitate cu prevederile Legii nr.308 din 22.12.2017 cu privire la prevenirea și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului”.