Licitaţii comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_25.04.2023

.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 25.04.2023, ora 15:00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100, vînzarea prin licitaţie „cu reducere” a loturilor : încăpere nelocativă, S=22,70 m.p., cotă-parte de 0,27%, încăpere nelocativă, S=28,10 m.p., cotă-parte de 0,33%, încăpere nelocativă, S=25,80 m.p., cotă-parte de 0,31%, încăpere nelocativă, S=25,80 m.p., cotă-parte de 0,20%, amplasate în subsolul parcării cu nivel II al blocului locativ (nr. cad. 0100414.401.01.058)  din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3.

DESCRIERE LOTURI.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, după caz (pentru persoanele fizice), extrasul din Registrul persoanelor juridice (pentru persoanele juridice), dovada transferării acontului în mărime de 10% din valoarea lotului, taxa de participare pentru persoanele fizice – 1,000 lei, persoanele juridice – 2,000 lei, la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se depun la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 079080482.