Licitatie 17 mai 2023

Banca de Economii S.A. în proces de lichidare desfăşoară pe data de 17 mai 2023, ora 11.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitaţia „cu strigare” privind comercializarea următoarelor loturi:

  • Alte utilaje: 

Nr. Lot

Echipament tipografic

Preț inițial, lei

FOTO

15

Imprimantă tipografică XEROX DC7000 AP color

20,590.85

FOTO

 

  • Tehnica de calcul

№ lot

Denumirea bunului

Stoc disp.

Preț exp.1 unit.

23

Server HP DL 580 G4 (01017002763)

1

15,812.94

24

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000505)

1

19,315.19

25

Server HP DL 580 G4 (01017002765)

1

19,766.18

26

Server IBM 3950 M2 (01017004937)

1

24,292.70

27

Server IBM 3950 M2 (01017004935)

1

24,292.70

28

Server Dell PowerEgge  6850 (01004000503)

1

24,143.95

55

Comutator HP ProCurve 5308 XL (01004001523)

1

19,855.00

56

Comutator optic Qlogic SanBox 5602Q (01017004379)

1

15,670.66

57

Comutator optic Qlogic SanBox 5602Q (01017004381)

1

15,670.66

58

Copy/Printer/Scaner 245V Digital (01008000012)

1

16,021.51

59

DVR GV -1480 (01014000039)

1

16,374.02

60

Router Cisco 2511 (01004000098)

1

17,223.23

62

Storage Hitachi USM VM (01017004513)

1

234,654.07

63

Storage Sun StorEdge 3510 (01004000507)

1

158,177.51

64

Xerox Work Centre 5645 (01051000293)

1

23,801.00

65

Xerox Work Centre 5645 (01051000295)

1

23,801.00

66

Xerox Work Centre 5645 (01051000297)

1

23,801.00

67

Xerox Work Centre 5655 (01051000275)

1

26,067.77

68

Xerox WorkCentre 5645  (01051000145)

1

15,300.65

69

Xerox WorkCentre 5645  (01051000181)

1

15,300.65

 

Pentru a participa la licitaţie participanţii sunt obligaţi:

1. Să achite separat acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi taxa de participare la licitaţie care se stabilește în modul următor: pentru loturile cu valoarea de expunere de pînă la/inclusiv 1 mil. lei: persoane fizice – 200 lei, persoane juridice – 300 lei; pentru loturile cu valoarea de expunere mai mare de 1 mil. lei: persoane fizice – 300 lei, persoane juridice – 500 lei, la următoarele rechizite bancare:Banca de Economii S.A. în proces de lichidare,mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, c/f: 1003600002549,IBAN: MD24NB000000000035260601, BIC: NBMDMD2X.

NOTĂ: Este necesar, ca la efectuarea plăţilor să fie distinct şi amplu comunicată informaţia despre plătitorul de mijloace băneşti. Acontul în mărime de pînă la/inclusiv 100 mii lei poate fi depus în numerar la caseria băncii, iar mai mare de 100 mii lei, se efectuează doar prin transfer bancar.

2. Să prezinte cel tîrziu cu o zi înainte de petrecerea licitației, pînă la ora 16.00, la adresa mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, anticamera:

– cererea de participare la licitaţie (care se întocmeşte la bancă conform modelului);

– documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul sus-indicat;

– copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului);

– documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitaţie din numele şi pe contul persoanei fizice/juridice, de a licita pentru lotul expus la licitaţie, de a semna procesele-verbale ale licitaţiei, contractele de vînzare-cumpărare, actele de predare-primire, şi anume:

· procura autentificată notarial;.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 067218062 sau pe site-ul Băncii, la următorul link: www.bem.md