Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (AA ,,ROMĂNEȘTI” S.A.)_10.03.2023

Pe data de 10 martie 2023, ora 12.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, S.A. „Romănești” (în procedura de realizare a planului de restructurare) va desfăşura licitaţia „cu strigare”. Pentru vînzare se expun următoarele loturi, formate din bunuri imobile și mobile, și anume:

Lot. 1. Divin „Царский Стандарт”, 3*ani – 2350,78 dal, prețul inițial – 570 000,00 lei;

Lot. 2. Divin. „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal, prețul inițial – 6 250 000,00 lei;

Lot. 3. Alcool etilic (din vin) – 1720 dal, prețul inițial – 764 986,00 lei;

Lot. 4. Distilat de divin învechit 2014 – 11353,13 dal, prețul inițial – 3 534 588,00 lei;

Lot. 5. Distilat de divin învechit 2016 – 3200.41 dal prețul inițial – 1 162 454,00 lei;

Lot. 6. Divin, „Букет Бeссарабии”, 5 ani – 23 516.92 dal, prețul inițial – 6 798 596,00 lei;

Lot. 7. Divin „Букет Бeссарабии”, 3 ani - 2960.57 dal, prețul inițial – 690 000,00 lei;

Lot. 8. Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal, prețul inițial – 920 000,00 lei;

Lot. 9. Divin „Букет Бeссарабии”, DVM - 2920.66 dal, prețul inițial – 980 000,00 lei;

Lot. 10. Divin „Наше Собрание”, 3 ani cup. - 2508.38 dal, prețul inițial – 610 000,00 lei;

Lot. 11. Divin „Наше Собрание”, 5 ani cup. - 536.24 dal, prețul inițial – 160 000,00 lei;

Lot. 12. Divin „Русское Собрание”,  3 ani cup. - 1680.94 dal, prețul inițial – 410 000,00 lei;

Lot. 13. Divin „Букет Бассарабии”, 4 ani - 1500.92 dal, prețul inițial – 440 000,00 lei;

Lot. 14. Divin „Царский Стандарт”, 5 ani cup. - 1691.97 dal, prețul inițial – 510 000,00 lei;

Lot. 15. Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal, prețul inițial – 1 060 000,00 lei;

Lot. 16. Distilat de divin 2010 - 429.03 dal, prețul inițial – 230 000,00 lei;

Lot. 17. Distilat de divin 2011 - 624.1 dal, prețul inițial – 261 961,00 lei;

Lot. 18. Distilat de divin 2013 - 628.81 dal, prețul inițial – 217 617,00 lei;

Lot. 19. Distilat de divin 2014 - 694.63 dal, prețul inițial – 216 260,00 lei;

Lot. 20. Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal, prețul inițial – 703 293,00 lei;

Lot. 21. Divin „Царский Стандарт”, 3 ani - 1370.8 dal, prețul inițial – 330 241,00 lei;

Lot. 22. Stație de purificare, prețul inițial – 171 834,00 lei;

Lot. 23. Aparat p/u filtrare a vinului SEIIS, prețul inițial – 29 500,00 lei;

Lot. 24. Aparat p/u filtrare a vinului SAIZ 400*400, prețul inițial – 15 900,00 lei;

Lot. 25. Pompă, vol. rot. Menestrina, prețul inițial – 5 100,00 lei;

Lot. 26. Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps, pasteur,) GMVS27.09.07, prețul inițial – 797 702,00 lei;

Lot. 27. Aparat p/u producerea frigului cu compresie, prețul inițial – 108 289,00 lei;

Lot. 28. Fundament sub cisterne, prețul inițial – 73 029,00 lei;

Lot. 29. Turn de răcire a apei GMV-100H – 2 buc., prețul inițial – 27 334,00 lei;

Lot. 30. Turn de răcire a apei GMV-60H - 2 buc., prețul inițial – 21 203,00 lei;

Lot. 31. „Спиртовые ёмкости” - 3 buc., prețul inițial – 36 967,00 lei;

Prețul nu include accizul și taxa pe valoare adăugată. 

Pentru a participa la licitaţie, este necesar de prezentat: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), extrasul întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial al bunului.

Sumele menţionate se transferă pe contul bancar de acumulare: c/d – IBAN: MD35MO2224ASV90835697100, deschis în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, cod bancă: MOBBMD22, beneficiar „GHERMAN ANDREI”, Administrator autorizat, cod fiscal 44269016Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 07.03.2023, ora 17.00. Informații suplimentare la tel./fax: 023760350, 069258452, 069295192, email: romanesti-sa@mail.ru, sau insolvmd@yahoo.com.