Licitaţii comercializare gaj debitor insolvabil ("TENADRIA" S.R.L.)_14.12.2022

S.R.L. „TENADRIA” în procedură de faliment, organizează pentru data de 14.12.2022, pe adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100:

- ora 15:00 - licitaţie „cu reducere” de vînzare a loturilor: locuri de parcări subterane, amplasate în subsolul parcării cu nivel I al blocului locativ (nr. cad. 0100414.401.01.058)  din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3. Prețurile de participare a loturilor pot fi accesate pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj/Licitații debitori insolvabili; DESCRIERE LOTURI.

- ora 16:00 - licitaţie „cu strigare” de vînzare a loturilor : încăpere nelocativă, S=22,70 m.p., cotă-parte de 0,27%, încăpere nelocativă, S=28,10 m.p., cotă-parte de 0,33%, încăpere nelocativă, S=25,80 m.p., cotă-parte de 0,31%, încăpere nelocativă, S=25,80 m.p., cotă-parte de 0,20%, amplasate în subsolul parcării cu nivel II al blocului locativ (nr. cad. 0100414.401.01.058)  din mun. Chișinău, str. Acad. S. Rădăuțanu 3. Prețurile de participare a loturilor pot fi accesate pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj/Licitații debitori insolvabili. DESCRIERE LOTURI.

Cererile însoţite de documentul de identitate, procura, după caz (pentru persoanele fizice), extrasul din Registrul persoanelor juridice (pentru persoanele juridice), dovada transferării acontului în mărime de 10%, taxa de participare pentru persoanele fizice – 1,000 lei, persoanele juridice – 2,000 lei, la c/d: MD74AG000000002251430166, BC „Moldova-Agroindbank” SA, AGRNMD2X710, se depun la adresa: mun. Chişinău, str. Teilor 7/2, et. 2, bir. 100. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației. Informaţii suplimentare la tel: 079080482.