Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_13.10.2022

Lichidatorul „Alsvit-Vin”S.R.L. în procedura de faliment”, anunţă pentru data de 13.10.2022, ora 14:00,  pe adresa:  mun.Chișinău, str. Bucuriei, nr.20, desfăşurarea licitaţiei  „cu strigare”  privind comercializarea următoarelor loturi:

№lot

Denumirea vinului de colecție în sticle

Anul producerii

Cantitate, sticle

Cantitate de sticle inclusă în lot

Valoarea de expunere, sticlă/lei (fără taxe)

1

Auriu

Col 1978-1982

5 000

100

64

2

Cabernet

Col 1987-1991

8 409

100

23

3

Comratscoe

Col 1987-1990

12 381

100

23

4

Portvein

Col 1979-1982

9 200

100

49

5

Romanesti

Col 1993-1997

2 843

100

23

6

CAGOR CIUMAI COL

x

400

100

72

7

HERES  COL 79-82

Col 78- 82

3 500

100

132

8

MARSALA COL

x

400

100

57

9

RISLING COL

x

784

100

23

Preturile nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contulAlsvit-Vin” S.R.L., c/f 1003600087184  IBAN MD30EN000022243011267858  BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 200 lei.  2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie conform modelului; -documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); -documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul limită de depunere a cererile de participare  până la data de 10 octombrie 2022, ora 16:00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664 ;