Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FUEL" S.R.L.)_23.09.2022

Lichidatorul S.R.L. „Fuel” anunţă pentru data de 23.09.2022, ora 10.00, pe adresa: bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 (parter),
mun. Chişinău, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” a bunurilor imobile: 1) construcţie nefinalizată (staţie de alimentare
cu petrol) (nr. cad. 7150116.342.01), suprafaţa totală - 25.1 m.p., amplasată pe un teren aferent cu suprafaţa totală de
0.0285 ha, din s. Şaptebani, r-nul Rîşcani, utilaje aferente, preţul iniţial - 1 678 000,00 lei; 2) construcţie comercială,
prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol) (nr. cad. 8317101.011.01), suprafaţa totală - 50.8 m.p., teren de
pământ aferent (nr. cad. 8317101.011), suprafaţa - 0.12 ha, din s. Cotiujenii Mari, com. Cotiujenii Mari, r-nul Şoldăneşti,
utilaje aferente, preţul iniţial - 2 131 000,00 lei.
Pentru a participa la licitaţie, doritorii sunt invitaţi să depună la adresa indicată mai sus, până la data de 19.09.2022,
ora 17.00, următoarele acte: cererea de participare la licitaţie, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de
participare în mărime de 1 000,00 lei, buletinul de identitate, după caz, extrasul eliberat de A.S.P. şi procura, cu specificarea dreptului de participare la licitaţie.
Date bancare: BC „Moldindconbank” S.A., IBAN MD41ML000000000022752007, IDNO 1003600100788, beneficiar
S.R.L. „Fuel”, în procedura falimentului.
Examinarea obiectului este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informaţii suplimentare la tel. 079777118.