Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "BASVINEX")_02.09.2022

La data de 02.09.2022, ora 13.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Dr. T. Strișca 8/2, of. 121, „Basvinex” S.A., în proces de insolvabilitate, va desfășura licitația de vînzare „cu reducere”, la care se vor expune: Lot nr. 1 – plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 14.7732 ha, teren agricol, Stot - 15.7564 ha, nr. cad. 8528255,012-17; 024; 039; 040; 049; 057; 065; 076; 077; 082; 086; 087; 169; 172; 180, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial -1 045 000,00 lei; Lot nr. 2 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 20.00 ha, teren agricol, Stot - 21.4091 ha, nr. cad. 8528257.172-174, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial - 7 220 000,00 lei; Lot nr. 3 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot – 7.28 ha, teren agricol, Stot - 7.7705 ha, nr. cad. 8528251.093; 094, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial -2 660 000,00 lei; Lot nr. 6 - utilaj de producere, prelucrare și depozitare a vinului (181 poziții), prețul inițial – 7 815 600,00 lei. Prețurile bunurilor impozabile include TVA. Termenul-limită de epunere a cererilor de procurare expiră pe data de 07.06.2022, ora 12.00. Pentru participarea la licitație este necesar de prezentat, pe adresa de desfășurare a licitației: cererea de participare a licitației conform modelului aprobat de lichidator, documentele de identitate, dovada achitării taxei de participare la licitație: 500 lei p/u personae fizice, 1000 lei pentru persoanele juridice, dovada achitării acontului în marime de 10%, la contul IBAN MD59EC000000225177162725, B.C. „EuroCreditBank” S.A. Informații suplimentare la tel. 0(22)835385.