Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_16.09.2022

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedura de faliment”, anunţă pentru data de 16.09.2022, ora 14:00,  pe adresa:  mun.Chișinău, str. Bucuriei, nr.20, desfăşurarea licitaţiei  „cu strigare”  privind comercializarea următoarelor loturi:

№lot

Denumirea vinului de colecție în sticle

Anul producerii

Cantitate, sticle

Cantitate de sticle inclusă în lot

Valoarea de expunere, sticlă/lei (fără taxe)

1

Auriu

Col 1978-1982

5603

500

64

2

Cabernet

Col 1987-1991

8409

500

23

3

Comratscoe

Col 1987-1990

12381

500

23

4

Portvein

Col 1979-1982

9800

500

49

5

Romanesti

Col 1993-1997

2843

500

23

6

CAGOR CIUMAI COL

x

1075

500

72

7

HERES  COL 79-82

Col 78- 82

4181

500

132

8

MARSALA COL

x

1000

500

57

9

RISLING COL

x

784

250

23

Preturile nu includ taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contulAlsvit-Vin”SRL, c/f 1003600087184  IBAN MD30EN000022243011267858  BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului pentru care se va solicita participarea la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 1000 lei.  2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie conform modelului; -documentul de plată care confirmă depunerea acontului/aconturilor şi taxei de participare la licitaţie, la contul indicat mai sus; - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); -documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Termenul limită de depunere a cererile de participare  până la data de 13 septembrie 2022, ora 16.00.

Informaţii suplimentare, inclusiv despre posibilitatea de a lua cunoştinţă cu activele expuse spre comercializare pot fi obţinute la tel.: 0 691 75 664