Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("BERUF AUTO" S.R.L.)_09.09.2022

Lichidatorul S.R.L. „Beruf Auto”, în proces de lichidare, anunţă pentru data de 09.09.2022, ora 13.00, la sediul
din mun. Chişinău, str. Armenească 30/3, desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a patrimoniului debitorului
S.R.L. „Beruf Auto”, în proces de lichidare, şi anume:
- lot. 4 - încăpere nelocativă (saună), nr. cadastral 2501208.496.01.029, amplasată în or. Călăraşi, str. Bojole
23/B, nr. 29, preţul inițial - 197 000,00 lei;
- lot. 20 - încăpere locativă (apartament cu 3 camere, varianta albă), nr. cadastral 2501208.496.01.027, amplasată
în or. Călăraşi, str. Bojole 23/B, ap. 27, preţul inițial - 620 000,00 lei;
- lot. 22 - semiremorcă WARTMANN AUREPA, nr. de înregistrare CLAA786, a. p. 1987, culoare - albă, preţul inițial
- 75 000,00 lei;
- lot. 24 - semiremorcă AUREPA TSA 39 LDK, nr. de înregistrare CLAA806, a. p. 1987, culoare - combinată, preţul inițial
- 90 000,00 lei;
- lot. 26 - semiremorcă KAESSBOHRER TR34C4, nr. de înregistrare CLAA805, a. p. 1986, culoare - combinată,
preţul inițial - 80 000,00 lei;
- lot. 28 - bază de depozitare a produselor petroliere, nr. cadastral 2501216.148; 2501216.148.01-02, amplasată în
or. Călăraşi, str. Maria Cebotari 3, preţul inițial - 3 220 000,00 lei.
În valoarea bunurilor expuse la licitaţie nu se include T.V.A.
Pentru a participa la licitaţie, doritorii urmează să depună la lichidator, cu trei zile înainte de data licitaţiei, următoarele
acte: cererea, actul de identitate al persoanei cumpărător şi, după caz, împuternicirile reprezentantului, extrasul din
Registrul persoanelor juridice, documentul bancar ce confirmă achitarea taxei de participare în valoare de 500 de lei
pentru persoanele fizice şi 1000 de lei pentru persoanele juridice, precum şi acontul în valoare de 2% din preţul lotului,
care urmează să fie transferate la contul de decontare al S.R.L. „Beruf Auto”, în proces de lichidare, c/f 1003600052131,
IBAN MD81VI022240800000159MDL, înregistrat la B.C. „VICTORIABANK” SA, filiala 8, mun. Chişinău, codul băncii
VICBMD2X802.
Pentru informaţii suplimentare, inclusiv examinarea bunurilor, urmează să vă adresaţi la tel. 079764498.