Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (AA ,,ROMĂNEȘTI” S.A.)_09.08.2022

Pe data de 9 august 2022, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, S.A. „Romănești”, în procedura de realizare a planului de restructurare, va desfăşura licitaţia „cu strigare” de vânzare a loturilor, formate din bunuri imobile și mobile, și anume: Lot. 1. Divin „Царский Стандарт”, 3*ani - 2350,78 dal, prețul inițial de expunere – 596 136,00 lei; Lot. 2. Divin. „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal, prețul inițial de expunere – 657861500 lei; Lot. 3. Alcool etilic (din vin) - 1720 dal, prețul inițial de expunere – 80 524 800 lei; Lot. 4. Distilat de divin învechit 2014 - 11353,13 dal, prețul inițial de expunere – 3 720 619,00 lei; Lot. 5. Distilat de divin învechit 2016 - 7906.41 dal, prețul inițial de expunere – 3 022 914,00 lei; Lot. 6. Divin „Букет Бeссарабии”, 5 ani - 23 516.92 dal, prețul inițial de expunere – 7 156 417,00 lei; Lot. 7. Divin „Букет Бeссарабии”, 3 ani - 2960.57 dal, prețul inițial de expunere – 716 122,00 lei; Lot. 8. Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal, prețul inițial de expunere – 966 008,00 lei; Lot. 9. Divin „Букет Бeссарабии”, DVM - 2920.66 dal, prețul inițial de expunere – 1 025 519,00 lei; Lot. 10. Divin „Наше Собрание”, 3 ani cup. - 2508.38 dal, prețul inițial de expunere – 636 102,00 lei; Lot. 11. Divin „Наше Собрание”, 5 ani cup. - 536.24 dal, prețul inițial de expunere – 167 367,00 lei; Lot. 12. Divin „Русское Собрание”, 3 ani cup. - 1680.94 dal, prețul inițial de expunere – 426 271,00 lei; Lot. 13. Divin „Букет Бассарабии”, 4 ani - 1500.92 dal, prețul inițial de expunere – 456 744,00 lei; Lot. 14. Divin „Царский Стандарт”, 5 ani cup. - 1691.97 dal, prețul inițial de expunere – 528 083,00 lei; Lot. 15. Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal, prețul inițial de expunere – 1 111 899,00 lei; Lot. 16. Distilat de divin 2010 - 429.03 dal, prețul inițial de expunere – 237 681,00 lei; Lot. 17. Distilat de divin 2011 - 624.1 dal, prețul inițial de expunere – 275 748,00 lei; Lot. 18. Distilat de divin 2013 - 628.81 dal, prețul inițial de expunere – 229 071,00 lei; Lot. 19. Distilat de divin 2014 - 694.63 dal, prețul inițial de expunere – 227 642,00 lei; Lot. 20. Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal, prețul inițial de expunere – 740 308,00 lei; Lot. 21. Divin „Царский Стандарт”, 3 ani - 1370.8 dal, prețul inițial de expunere – 347 622,00 lei; Lot. 22. Stație de purificare, prețul inițial de expunere – 180 878,00 lei; Lot. 23. Aparat ptr. filtrare a vinului SEIIS, prețul inițial de expunere – 31 037,00 lei; Lot. 24. Aparat ptr. filtrare a vinului SAIZ 400*400, prețul inițial de expunere – 16 728,00 lei; Lot. 25. Pompă, vol. rot. Menestrina, prețul inițial de expunere – 5266,00 lei; Lot. 26. Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps., pasteur.) GMVS27.09.07, prețul inițial de expunere – 839 686,00 lei; Lot. 27. Aparat ptr. producerea frigului cu compresie, prețul inițial de expunere – 113 988,00 lei; Lot. 28. Fundament sub cisterne, prețul inițial de expunere – 76 873,00 lei; Lot. 29. Turn de răcire a apei GMV-100H – 2 buc., prețul inițial de expunere – 28 773,00 lei; Lot. 30. Turn de răcire a apei GMV-60H - 2 buc., prețul inițial de expunere – 22 319,00 lei; Lot. 31. „Спиртовые ёмкости” - 3 buc., prețul inițial de expunere – 38 913,00 lei. Prețul nu include accizul și taxa pe valoare adăugată. Pentru a participa la licitaţie este necesar de prezentat: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), extrasul întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al bunului. Sumele menţionate se vor transfera la contul bancar de acumulare c/d IBAN MD35MO2224ASV90835697100, deschis la B.C. „Mobiasbanca – OTP Group” S.A., cod bancă MOBBMD22, beneficiar „GHERMAN ANDREI”, administrator autorizat, cod fiscal 44269016. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 05.08.2022, ora 17.00. Informații suplimentare la tel./fax: 0(237)60350, 069258452, 069295192, e-mail: romanesti-sa@mail.ru sau insolvmd@yahoo.com.