Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VEGFRUTIS" S.R.L.)_08.08.2022

La data de 08.08.2022, ora 13.00, pe adresa: mun. Comrat, str. Tankistov 1, se va desfăşura licitaţia „cu strigare” pentru comercializarea bunurilor S.R.L. „Vegfrutis”, în procedura falimentului, contra mijloace băneşti: Lot nr. 1: bunuri imobile, situate pe adresa: mun. Comrat, str. Tankistov 1 – construcție, nr. cad. 9601215007.15, S=339,3 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.02, S=887,7 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.04, S=714,4 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.03, S=785,5 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215164.01, S=287,3 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.20, S=264 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.05, S=420,1 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.06, S=1671 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.10, S=650,3 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.16, S=1138,5 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.13, S=1568,2 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215.007.14, S=103,6 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.17, S=34,9 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.18, S=20 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.19, S=22 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.12, S=866,8 m.p.; construcție, nr. cad. 9601215007.11, S=617,4 m.p.; teren, nr. cad. 9601215.007, S=3,4194 ha; buncăr pentru recepția merelor, S=260 m.p.; utilajul cazangeriei (deaerator ВД-8, „dîmosos” – 2 un., cazan pe aburi ДЕ-49-14 cu economaizer - 2 un., cazan ДЕ-49-14, contor de gaz - 2 un., contor de gaz РГ-К-100, complex de evidență a gazului СПГ-741, instalație pentru prelucrarea chimică a apei, pompă nutritivă Grundfos CR-15-14). Prețul inițial al lotului nr. 1 - 9 186 783 lei. Lot nr. 2: linie tehnologică de turnare în borcane, prețul inițial de vînzare - 1 080 000 lei. Lot nr. 3: autoparc, prețul inițial de vînzare - 277 229,25 lei. Lot nr. 4: linie tehnologică pentru fabricarea concentratului, inclusiv infrastructura, prețul inițial de vînzare - 5 737 500 lei. Lot nr. 5: linie tehnologică a piureului, prețul inițial de vînzare - 10 125 000 lei. Lot nr. 6: alte active, prețul inițial de vînzare - 174 502,35 lei. Lot nr. 8: „ленточный пресс” Flottweg B FRU 2500LR, „гидрав. пресс” Bucher HP 5000, prețul inițial - 2 221 866,90 lei. Prețul loturilor nu include T.V.A., aceasta se va achita de către cumpărător suplimentar, conform prevederilor art. 94 lit. e), art. 95 alin. (1) lit. e) din C.f. al R.M. Pentru participare la licitaţie se vor prezenta: cererea; actul ce identifică persoana cumpărătorului, pentru persoanele juridice - copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice şi actele constituante; documentul bancar care confirmă depunerea acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al obiectului la contul IBAN MD36EX0000002251610315MD la B.C. „Eximbank” S.A., fil. 1, Comrat, EXMMMD22831, c/f 1005611003102. Plata de participare: pentru persoanele fizice - 500 lei, pentru persoanele juridice - 1000 lei. Cererile se vor depune pînă pe data de 04.08.2022, ora 16.00. Informații la tel. 069397825.