Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_15.07.2022

Lichidatorul S.R.L. „VLASCO”, în procedura falimentului, anunță pentru data de 15 iulie 2022, ora 15.30, pe adresa: MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea licitației „cu reducere” de vînzare a bunurilor imobile, şi anume: Lot nr. 3 - construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente), S tot - 116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01), teren de pămînt aferent (nr. cad. 1211201.039), S - 0.203 ha, amplasat în r-nul Basarabeasca, s. Başcalia, prețul inițial – 304 000,00 lei. Prețul inițial nu include taxe și impozite. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației. La cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 2000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de A.S.P., procura, cu specificarea dreptului de participare la licitație. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare la tel. 079440308. Date bancare: BC „Moldindconbank” S.A., fil. Poșta Veche, MD-2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, codul băncii MOLDMD2X307, cont 2251072/MDL, MD66ML000000000022751072, valuta: MDL, c/f 1005600026406, S.R.L. „VLASCO”.