Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FUEL" S.R.L.)_15.07.2022

Lichidatorul S.R.L. „Fuel” anunţă pentru data de 15.07.2022, ora 09.00, pe adresa: mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 (parter), desfăşurarea licitaţiei „cu reducere” de vînzare a bunurilor imobile: 1) construcţie nefinalizată (staţie de alimentare cu petrol) (nr. cad. 7150116.342.01), suprafaţa totală - 25.1 m.p., amplasată pe un teren aferent cu suprafaţa totală de 0.0285 ha, din r-nul Rîşcani. s. Şaptebani, utilaje aferente, preţul iniţial - 2 397 000,00 lei; 2) construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol) (nr. cad. 8317101.011.01), suprafaţa totală - 50.8 m. p., teren de pămînt aferent (nr. cad. 8317101.011), suprafaţa - 0.12 ha, din r-nul Şoldăneşti, com. Cotiujenii Mari, s. Cotiujenii Mari, utilaje aferente, preţul iniţial - 3 044 000,00 lei. Pentru a participa la licitaţie, doritorii sînt invitaţi să depună la adresa indicată mai sus, pînă pe data de 11.07.2022, ora 17.00, următoarele acte: cererea de participare la licitaţie, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 1000,00 lei, buletinul de identitate, după caz, extrasul eliberat de A.S.P. şi procura, cu specificarea dreptului de participare la licitaţie. Date bancare: BC „Moldindconbank” S.A., IBAN MD41ML000000000022752007, IDNO 1003600100788, beneficiar S.R.L. „Fuel”, în procedura falimentului. Examinarea obiectului este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informaţii suplimentare la tel. 079777118