Alte bunuri

lot nr. 668 – livadă de nuci (nr. cadastral 7101209.243.01), cu suprafaţa totală de 63,486.30 m2 şi teren de pămînt aferent (nr. cadastral 7101209.243), cu suprafaţa totală de 8.2836 ha, amplasată în  r-nul Rîşcani, or. Rîşcani, extravilan. Valoare de expunere 857,600,00 lei; FOTO