Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REFORMA CM” S.R.L.)_03.06.2022

Lichidatorul SRL „Reforma CM” anunță pentru data de 03 iunie 2022, ora 15:00, la adresa: municipiul Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, MD – 2044, desfășurarea licitației publice „cu reducere” a bunurilor mobile, ca un lot unic format din complexul integral de bunuri (utilaj/linie de producere a conservațiilor și tehnică agricolă). Prețurile de participare a loturilor se găsesc pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica Comercializare gaj/debitori insolvabili. DESCRIERE LOTURI. Valoarea de expunere 767 000,00 lei. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Sumele expuse supra nu conțin taxe și impozite. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la nr. 079 440 308. Date bancare: BC „Moldindconbank"SA fil. „Posta Veche", MD – 2020, mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 105/1, C/b: MOLDMD2X307, IBAN - (MD45ML000000000022757076) – MDL; Cont: 22757076/MDL.