Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (grup SANIN S.R.L.)_03.06.2022

Administratorul Autorizat anunță pentru data de 03 iunie 2022, ora 15:30, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, MD – 2044, desfășurarea licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile/mobile, şi anume:

Lot nr. 1: Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001) cu S=1,800.80 m.p. cu 14/100 cotă-parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S=1,294 ha, din mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21 și  utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 21,066,000,00 lei;

Lot nr. 2: Construcții (nr. cad. 0121117.350.03-17, Sla sol=10 192,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 0121117.350) cu S=2,7737 ha, inclusiv încăperile nelocative (nr. cad. 0121117.350.03.001-002)  din mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, nr. 70 și  utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 109,190,000,00 lei;

Lot nr. 3: Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, Sla sol=120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238) cu S=2,1149 ha, din r-nul Criuleni, sat. Coșernița. Valoare de expunere: 966,000,00 lei;

Lot nr. 4: Construcții (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, Sla sol=2 422,4 m.p.), amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, nr. 801 și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 11,685,000,00 lei;

Lot nr. 5: Construcții (nr. cad.7123120.068.01-04, Sla sol=1 206,7 m.p. și nr. cad.7123120.071.01-07, Sla sol=3 997,3 m.p.) amplasate în r-nul Rîșcani, sat. Costești, extravilan și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoare de expunere: 7,669,000,00 lei.

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 10 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație.

Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308.

Date bancare: BC „Moldindconbank"S.A. fil. „Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, C/B MOLDMD2X307, Cont 2251607380/MDL, IBAN: MD44ML000000002251607380, Valuta: MDL, C/F:44351018, AA Lilian CIOBANU.