Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.R.L. "Valieschimp")_05.05.2022

Administratorul autorizat Timotin Veaceslav anunţă pentru data de 05.05.2022, ora 12:30, pe adresa: mun. Chişinău, str. Bucuriei 20, desfășurarea licitaţiei „cu reducere” de vânzare a următoarelor bunuri: construcție, nr. cadastral 5301206.712.01, suprafața de sol – 1 007,4 m.p., suprafața utilă – 1 046,9 m.p., garaj cu nr. cad. 5301206.712.02 și suprafața la sol de 263,6 m.p. (demolat), depozit cu nr. cad. 5301206.712.03, suprafața la sol – 41,3 m.p., și terenul de pămînt aferent (destinație agricolă) cu suprafaţa totală de 1.288 ha, amplasate pe adresa: r-l Hîncești, mun. Hîncești, str. Chișinău 70a; ca un complex unic, la preţ iniţial de 2 750 000,00 lei (preţul nu include taxe și impozite).

Pentru a lua parte la licitaţie, participanţii sînt obligaţi: 1. să achite conform următoarelor date bancare: SRL “VALIEXCHIMP”IDNO 1002600009747, cod IBAN: MD04VI000002224229107MD, BC  “Victoriabank” SA  filial nr. 29  Chișinău, (BIC): VICBMD2X490, TVA 0200743, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului şi separat taxa de participare în mărime de 1 000,00 lei atît pentru persoane fizice cît şi persoane juridice. 2. Să prezinte administratorului insolvabilităţii: cererea de participare la licitaţie conform modelului; documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi a taxei de participare la licitaţie; copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); documentele care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație. Cererile de participare la licitaţie se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitaţiei. Relaţii la telefonul: (+373) 692 49 269.