Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_06.05.2022

Lichidatorul SRL „VLASCO” în procedura falimentului, anunță pentru data de 06 mai 2022, ora 16:30, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, MD – 2044, desfășurarea licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume: Lot nr.3: Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) şi teren de pământ aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha, amplasată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia. Valoare de expunere: 354 000,00 lei;  Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Sumele expuse supra nu conțin taxe și impozite. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308. Rechizite bancare: BC„Moldindconbank"S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, Municipiul Chisinau, str. Calea Orheiului 105/1, Codul bancii: MOLDMD2X307, Cont: 2251072/MDL, MD66ML000000000022751072, Valuta: MDL, CF: 1005600026406, SRL „VLASCO”.