Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (grup SANIN S.R.L.)_06.05.2022

Administratorul autorizat Lilian Ciobanu anunță pentru data de 06 mai 2022, ora 16:00, pe adresa: Municipiul Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, MD – 2044, desfășurarea publică a licitației de repetate „cu strigare” a bunurilor imobile/mobile, şi anume: Lot №1:  Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001) cu S=1,800.80 m.p. cu 14/100 cotă-parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S=1,294 ha, din mun. Chișinău, str. Uzinelor, nr. 21 și  utilaj de producere a ambalajelor plastice.  Val. de exp. – 21 066 000,00 lei; Lot №2: Construcții (nr. cad. 0121117.350.03; 05; 08 - 17, Sla sol=10 192,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 0121117.350) cu S=2,7737 ha, inclusiv încăperile nelocative (nr. cad. 0121117.350.03.001-002)  din mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu, nr. 70 și  utilaj de producere a ambalajelor plastice. Val. de exp. – 109 190 000,00 lei; Lot №3:  Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, Sla sol=120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238) cu S=2,1149 ha, din r-nul Criuleni, sat. Coșernița. Val. de exp. – 966 000,00 lei; Lot №4: Constructii (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, Sla sol=2 422,4 m.p.), amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești, nr. 801 și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Val. de exp. – 11 685 000,00 lei; Lot №5: Construcții (nr. cad.7123120.068.01-04, Sla sol=1 206,7 m.p. și nr. cad.7123120.071.01-07, Sla sol=3 997,3 m.p.) amplasate în r-nul Rîșcani, sat. Costești, extravilan și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Val. de exp. – 7 669 000,00 lei. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la cerere se anexează următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 10 000,00 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Sumele expuse supra nu conțin taxe și impozite.  Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la nr. 079 440 308. Rechizite bancare: BC„Moldindconbank"S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, mun. Chisinau, str. Calea Orheiului 105/1, C/B MOLDMD2X307, Cont 2251607380/MDL, IBAN : MD44ML000000002251607380, Valuta: MDL, C/F:44351018, AA Lilian CIOBANU.