Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Alexus-Plus" S.R.L.)_06.05.2022

Lichidatorul S.R.L. „Alexus-Plus” în procedura falimentului, anunță pe data de 06.05.2022, ora 14:00, pe adresa: MD-2075,  mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, licitația „cu reducere” de vînzare a bunului imobil: încăpere , nelocativă (subsol) cu S=187.6 m.p., nr. cad 0100418.104.01.100, amplasată în mun. Chișinău, sect Rîșcani, bd. Grigore Vieru, 29. Prețul inițial constituie 962 000,00 lei. Acontul de participare – 10 % din prețul inițial de expunere, taxa de participare 500,00 lei pentru persoanele fizice și 1 000,00 lei pentru persoanele juridice.

Pentru participare la licitație, doritorii vor depune, pînă la data de 05 mai 2022, ora 16:00, cererea de participare la licitație, la care se vor anexa: copia extrasului din Registrul de stat și/sau copia buletinului de identitate, după caz, procura, dovada achitării acontului și a taxei de participare, la contul IBAN MD31MO2224ASV93308307100, BIC MOBBMD22, BC „Mobiasbancă-OTP Group” S.A. sucursala nr. 7 Renaștere. Informații suplimentare la tel. 069976777 și pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A., în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj/debitori insolvabili”.