Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (AA ,,ROMĂNEȘTI” S.A.)_04.05.2022

La data de  04 mai 2022, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, S.A. „Romănești” (în procedura de realizare a planului de restructurare) va desfăşura licitaţia „cu strigare”. Pentru vînzare se expun următoarele loturi, formate din bunuri imobile și mobile, și anume:

Lot. 1. Divin „Царский Стандарт”, 3*ani – 2350,78 dal, prețul inițial – 660 539,00 lei;

Lot. 2. Divin. „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal, prețul inițial – 7 289 324,00 lei;

Lot. 3. Alcool etilic (din vin) – 1720 dal, prețul inițial – 892 242,00 lei;

Lot. 4. Distilat de divin învechit 2014 – 11353,13 dal, prețul inițial – 4 122 569,00 lei;

Lot. 5. Distilat de divin învechit 2016 – 7906.41 dal prețul inițial – 3 349 489,00 lei;

Lot. 6. Divin, „Букет Бeссарабии”, 5 ani – 23 516.92 dal, prețul inițial – 7 929 548,00 lei;

Lot. 7. Divin „Букет Бeссарабии”, 3 ani - 2960.57 dal, prețul inițial – 793 487,00 lei;

Lot. 8. Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal, prețul inițial – 1 070 369,00 lei;

Lot. 9. Divin „Букет Бeссарабии”, DVM - 2920.66 dal, prețul inițial – 1 136 309,00 lei;

Lot. 10. Divin „Наше Собрание”, 3 ani cup. - 2508.38 dal, prețul inițial – 704 822,00 lei;

Lot. 11. Divin „Наше Собрание”, 5 ani cup. - 536.24 dal, prețul inițial – 185 448,00 lei;

Lot. 12. Divin „Русское Собрание”,  3 ani cup. - 1680.94 dal, prețul inițial – 472 322,00 lei;

Lot. 13. Divin „Букет Бассарабии”, 4 ani - 1500.92 dal, prețul inițial – 506 087,00 lei;

Lot. 14. Divin „Царский Стандарт”, 5 ani cup. - 1691.97 dal, prețul inițial – 585 134,00 lei;

Lot. 15. Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal, prețul inițial – 1 232 021,00 lei;

Lot. 16. Distilat de divin 2010 - 429.03 dal, prețul inițial – 263 359,00 lei;

Lot. 17. Distilat de divin 2011 - 624.1 dal, prețul inițial – 305 538,00 lei;

Lot. 18. Distilat de divin 2013 - 628.81 dal, prețul inițial – 253 818,00 lei;

Lot. 19. Distilat de divin 2014 - 694.63 dal, prețul inițial – 252 235,00 lei;

Lot. 20. Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal, prețul inițial – 820 286,00 lei;

Lot. 21. Divin „Царский Стандарт”, 3 ani - 1370.8 dal, prețul inițial – 385 177,00 lei;

Lot. 22. Stație de purificare, prețul inițial – 200 419,00 lei;

Lot. 23. Aparat p/u filtrare a vinului SEIIS, prețul inițial – 34 390,00 lei;

Lot. 24. Aparat p/u filtrare a vinului SAIZ 400*400, prețul inițial – 18 535,00 lei;

Lot. 25. Pompă, vol. rot. Menestrina, prețul inițial – 5 835,00 lei;

Lot. 26. Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps, pasteur,) GMVS27.09.07, prețul inițial – 930 400,00 lei;

Lot. 27. Aparat p/u producerea frigului cu compresie, prețul inițial – 126 302,00 lei;

Lot. 28. Fundament sub cisterne, prețul inițial – 85 178,00 lei;

Lot. 29. Mașini de altoire - 4 buc., prețul inițial – 7 566,00 lei;

Lot. 30. Turn de răcire a apei GMV-100H – 2 buc., prețul inițial – 31 881,00 lei;

Lot. 31. Turn de răcire a apei GMV-60H - 2 buc., prețul inițial – 24 730,00 lei;

Lot. 32. „Автомобиль поливочная ПН-130 Panfil, preț inițial– 11 887,00 lei;

Lot. 33. „Спиртовые ёмкости” - 3 buc., prețul inițial – 43 117,00 lei;

Lot. 34. „Центрифуга ОГШ-321 К”, prețul inițial – 6 079,00 lei.

Prețul nu include accizul și taxa pe valoare adăugată. Pentru a participa la licitaţie, este necesar de prezentat: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), extrasul întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10 % din preţul iniţial al bunului.

Sumele menţionate se transferă pe contul bancar de acumulare c/d – IBAN: MD35MO2224ASV90835697100, deschis în BC „Mobiasbanca – OTP Group” SA, cod bancă: MOBBMD22, beneficiar „GHERMAN ANDREI”, Administrator autorizat, cod fiscal  44269016Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie la data de 29.04.2022, ora 17.00. Informații suplimentare la tel./fax: 023760350, 069258452, 069295192, email: romanesti-sa@mail.ru, sau insolvmd@yahoo.com.