Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "BASVINEX")_08.04.2022

La data de 08.04.2022, ora 12.00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Dr. T. Strișca 8/2, of. 121, „Basvinex” S.A., în proces de insolvabilitate, va desfășura licitația de vînzare „cu strigare”, la care se vor expune: Lot nr. 1 – plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 14.7732 ha, teren agricol, Stot - 15.7564 ha, nr. cad. 8528255,012-17; 024; 039; 040; 049; 057; 065; 076; 077; 082; 086; 087; 169; 172; 180, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial -1 100 000,00 lei; Lot nr. 2 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot - 20.00 ha, teren agricol, Stot - 21.4091 ha, nr. cad. 8528257.172-174, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial - 7 600 000,00 lei; Lot nr. 3 - plantații de viță de vie neînregistrate, Stot – 7.28 ha, teren agricol, Stot - 7.7705 ha, nr. cad. 8528251.093; 094, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial -2 800 000,00 lei; Lot nr. 4 - teren agricol, nr. cad. 8528205.087, S- 17.293 ha, com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial - 790 000,00 lei; Lot nr. 5 - teren agricol, nr. cad. 8528204.081-084, Stot - 20.1632 ha, , com. Purcari, r-nul Ștefan Vodă, extravilan, prețul inițial -920 000,00 lei; Lot nr. 6 - utilaj de producer, prelucrare și depozitare a vinului (181 poziții), prețul inițial – 8 864 000,00 lei. Prețurile bunurilor impozabile include TVA. Taxa de participare la licitație: 500 lei p/u persoane fizice, 1 000 lei pentru persoanele juridice. Termenul-limită de epunere a cererilor de procurare expiră pe data de 05.04.2022, ora 12.00. Pentru participarea la licitație este necesar de prezentat, pe adresa de desfășurare a licitației: cererea de participare a licitației conform modelului aprobat de lichidator, documentele de identitate, dovada achitării taxei de participare la licitație, dovada achitării acontului în marime de 10%, la contul IBAN MD59EC000000225177162725, B.C. „EuroCreditBank” S.A. Informații suplimentare la tel. 0 (22) 835385.