Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (grup SANIN S.R.L.)_14.04.2022

Administratorul autorizat anunță pentru data de 14 aprilie 2022, ora 16.00, pe adresa: MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea publică a licitației de vînzare „cu strigare” a bunurilor imobile/mobile, şi anume: Lot nr. 1: Încăpere nelocativă (nr. cad. 0100307.702.01.0001), S-1800.80 m.p., 14/100 cotă-parte din terenul aferent (nr. cad. 0100307.702) cu S-1,294 ha, din mun. Chișinău, str. Uzinelor 21, și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoarea de exp. – 22 174 000,00 lei; Lot nr. 2: Construcții (nr. cad. 0121117.350.03; 05; 08 - 17, S la sol - 10 192,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 0121117.350), S-2,7737 ha, inclusiv încăperi nelocative (nr. cad. 0121117.350.03.001- 002) din mun. Chișinău, or. Durlești, str. T. Vladimirescu 70, și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoarea de exp. – 114 936 000,00 lei; Lot nr. 3: Construcții de transport și telecomunicații (nr. cad. 3124102.238.01-04, S la sol - 120,3 m.p.) cu teren de pămînt aferent (nr. cad. 3124102.238), S-2,1149 ha, din r-nul Criuleni, s. Coșernița. Valoarea de exp. – 1 016 000,00 lei; Lot nr. 4: Constructii (nr. cad. 0100120.024.22; 24; 25; 23; 27, S la sol - 2 422,4 m.p.), amplasate în mun. Chișinău, str. Muncești 801, și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoarea de exp. – 12 299 000,00 lei; Lot nr. 5: Construcții (nr. cad. 7123120.068.01-04, S la sol - 1 206,7 m.p., și nr. cad. 7123120.071.01-07, S la sol - 3 997,3 m.p.), amplasate în r-nul Rîșcani, s. Costești, extravilan, și utilaj de producere a ambalajelor plastice. Valoarea de exp. – 8 072 000,00 lei.

Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației, la care se vor anexa următoarele acte: dovada achitării acontului în mărime de 5% și a taxei de participare în mărime de 10 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul, eliberat de A.S.P., procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Sumele expuse supra nu conțin taxe și impozite. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la tel. 079440308.

Date bancare: B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Poșta Veche, MD-2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, c/b MOLDMD2X307, cont 2251607380/MDL, IBAN MD44ML000000002251607380, valuta: MDL, c/f 44351018, A.A. Lilian Ciobanu.