Licitație comercializare gaj debitor insolvabil (AA ,,ROMĂNEȘTI” S.A.)_22.02.2022

Pe data de 22 februarie 2022, ora 13.00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Matei Basarab 5/1, S.A. „Romaneşti”, în procedura de realizare a planului de restructurare, va desfăşura licitaţia „cu strigare”. Pentru vînzare se expun următoarele loturi, formate din bunuri mobile, şi anume: Lot 1. Divin „Царский Стандарт”, 3*ani - 2350,78 dal, preţul inițial de expunere – 695 304,42 lei; Lot 2. Divin „Царский Стандарт”, 5*ani - 21077.7 dal, preţul inițial de expunere – 7 672 973,33 lei; Lot 3. Alcool etilic (din vin) - 1720 dal, preţul inițial de expunere – 939 202,71 lei; Lot 4. Distilat de divin învechit 2014 -11353,13 dal, preţul inițial de expunere – 4 339 547,04 lei; Lot 5. Distilat de divin învechit 2016 - 7906.41 dal, preţul inițial de expunere – 3 525 778,48 lei; Lot 6. Divin „Букет Бессарабии”, 5 ani - 23 516.92 dal, preţul inițial de expunere – 8 346 893,36 lei; Lot 7. Divin „Букет Бессарабии”, 3 ani - 2960.57 dal, preţul inițial de expunere – 835 250,34 lei; Lot 8. Divin „Русское Собрание”, 5 ani - 3095.07 dal, preţul inițial de expunere – 1 126 704,71 lei; Lot 9. Divin „Букет Бессарабии”, DVM - 2920.66 dal, preţul inițial de expunere – 1 196 115,50 lei; Lot 10. Divin „Наше Собрание”, 3 ani cup. - 2508.38 dal, preţul inițial de expunere – 741 918,72 lei; Lot 11. Divin „Наше Собрание”, 5 ani cup. - 536.24 dal, preţul inițial de expunere - 195 208,57 lei; Lot 12. Divin „Русское Собрание”, 3 ani cup. -1680.94 dal, preţul inițial de expunere – 497 181,68 lei; Lot 13. Divin „Букет Бeссарабии”, 4 ani -1500.92 dal, preţul inițial de expunere – 532 723,42 lei; Lot 14. Divin „Царский Стандарт”, 5 ani cup. -1691.97 dal, preţul inițial de expunere – 615 931,33 lei; Lot 15. Divin „Царский Стандарт”, 6 ani - 3000 dal, preţul inițial de expunere – 1 296 864,21 lei; Lot 16. Distilat de divin 2010 - 429.03 dal, preţul inițial de expunere – 277 220,71 lei; Lot 17. Distilat de divin 2011 - 624.1 dal, preţul inițial de expunere – 321 619,26 lei; Lot 18. Distilat de divin 2013 - 628.81 dal, preţul inițial de expunere – 267 177,61 lei; Lot 19. Distilat de divin 2014 - 694.63 dal, preţul inițial de expunere – 265 510,97 lei; Lot 20. Divin „Русское Собрание”, 3 ani - 2919.3 dal, preţul inițial de expunere – 863 459,02 lei; Lot 21. Divin „Царский Стандарт”, 3 ani -1370.8 dal, preţul inițial de expunere – 405 449,81 lei; Lot 22. Staţie de purificare, preţul inițial de expunere - 210 967,96 lei; Lot 23. Aparat pentru astuparea sticlelor (şampanie), preţul inițial de expunere -1052,85 lei; Lot 24. Aparat pentru astuparea sticlelor (şampanie), preţul inițial de expunere - 927,72 lei; Lot 25. Aparat p/u filtrare a vinului SEIIS, preţul inițial de expunere – 36 200,71 lei; Lot 26. Aparat p/u filtrare a vinului SAIZ 400*400, preţul inițial de expunere - 19511,55 lei; Lot 27. Pompă, vol. rot. Menestrina, preţul inițial de expunere - 6143,05 lei; Lot 28. Linie îmbuteliere (tribloc, ap. caps., pasteur,) GMVS27.09.07, preţul inițial de expunere – 979 368,76 lei; Lot. 29. Aparat p/u producerea frigului cu compresie, preţul inițial de expunere -132 950,21 lei; Lot. 30. Autoturism VAZ-21150, preţul inițial de expunere – 21 898,81 lei; Lot. 31. Contor ZMG 310 CR3X-240/415V5-100A, preţul inițial de expunere - 756,51 Iei; Lot 32. Electropompă CD 80/32, preţul inițial de expunere - 2227,31 lei; Lot 33. Fundament sub cisterne, preţul inițial de expunere – 89 661,10 lei; Lot 34. Maşini de altoire - 4 buc., preţul inițial de expunere - 7964,35 lei; Lot 35. Mercedes ST AX 951, preţul inițial de expunere -10 010,89 lei; Lot 36. Pompă ATV 6-10-140, preţul inițial de expunere - 2161,44 lei; Lot 37. Turn de răcire a apei GMV-100H - 2 buc., preţul inițial de expunere – 33 559,21 lei; Lot 38. Turn de răcire a apei GMV-60H - 2 buc., preţul inițial de expunere – 26 032,48 lei; Lot 39. „Автомобиль поливочная ПН-130 Panfil”, preţul inițial de expunere - 12 513,60 Iei; Lot 40. „Спиртовые ёмкости” - 3 buc., preţul inițial de expunere – 45 386,84 lei; Lot 41. „Станок сверлильный 2A-175A”, preţul inițial de expunere -1184,82 Iei; Lot 42. „Транспортер” - 13м, preţul inițial de expunere -11 087,06 lei; Lot 43. „Транспортер” - 15м, preţul inițial de expunere -10 929,50 lei; Lot 44. „Транспортер” - 25м, preţul inițial de expunere – 16 352,44 lei; Lot 45. „Транспортер” - 29, preţul inițial de expunere – 18 521,84 Iei; Lot 46. „Транспортер” - З м - 60, preţul inițial de expunere - 5250,80 Iei; Lot 47. „Транспортер” - 6м, preţul inițial de expunere - 6622,55 lei; Lot 48. „Транспортер” - 9м, preţul inițial de expunere - 8535,99 lei; Lot 49. „Центрифуга ОГШ-321 К”, preţul inițial de expunere - 6399,00 lei. Preţul nu include accizul şi taxa pe valoare adăugată. Pentru a participa la licitaţie, este necesar de prezentat: cererea, buletinul de identitate (pentru persoanele fizice), extrasul întreprinderii (pentru persoanele juridice), procura pentru efectuarea tranzacţiilor de vînzare-cumpărare, dovada achitării acontului în mărime de 10% din preţul iniţial al bunului. Sumele menţionate se transferă la contul bancar de acumulare: c/d IBAN MD35MO2224ASV90835697100, deschis la B.C. „Mobiasbanca - OTP Group” S.A., cod bancă MOBBMD22, beneficiar „GHERMAN ANDREI”, administrator autorizat, cod fiscal 44269016. Depunerea cererilor şi a documentelor se încheie pe data de 18.02.2022, ora 17.00. Informaţii suplimentare la tel./fax: 0(237)60350, 069258452, 069295192, e-mail: romanesti-sa@mail.ru sau insolvmd@yahoo.com