Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („ALSVIT-VIN” S.R.L.)_25.03.2022

Lichidatorul „Alsvit-Vin”SRL în procedura de faliment, anunţă pentru data de 25 martie 2022, ora 14:00,  pe adresa:  mun. Chișinău, str. Bucuriei, 20, desfăşurarea licitaţiei „cu strigare” privind comercializarea utilajului pentru îmbutelierea bauturilor alcoolice. Prețul inițial  – 355,000.00 lei.  Pretul utilajului expus nu include taxe și impozite.

Pentru a participa la licitaţie participanţii sînt obligaţi: 1. Să achite la contulAlsvit-Vin” SRL, c/f 1003600087184, IBAN MD30EN000022243011267858  BC Energbank SA fil. Botanica, acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului la licitaţie şi separat taxa de participare în mărime de 1,000.00 lei.  2. Să prezinte Lichidatorului: - cererea de participare la licitaţie; - documentul de plată care confirmă depunerea acontului şi taxei de participare la licitaţie, - copiile actelor care certifică identitatea (buletinul de identitate; certificatul de înregistrare şi extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice; actul de identitate al reprezentantului); Termenul limită de depunere a cererile de participare  până la data de 22 martie 2022, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel.: 0 691 75 664.