Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil („REFORMA CM” S.R.L.)_10.02.2022

Lichidatorul S.R.L. „Reforma CM” anunță pentru data de 10 februarie 2022, ora 17.00, pe adresa: MD-2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea licitației publice de vînzare „cu strigare” a bunurilor mobile, ca un lot unic, format din complex integral de bunuri (utilaj/linie de producere a conservațiilor și tehnică agricolă). Prețurile loturilor pot fi accesate pe site-ul web oficial al Băncii de Economii S.A., în proces de lichidare: www.bem.md, rubrica „Comercializare gaj/debitori insolvabili”. DESCRIERE LOT. Prețul inițial - 852 000,00 lei. Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu 3 (trei) zile înainte de începerea licitației. La cerere se vor anexa următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 2 000,00 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de A.S.P., procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Sumele expuse supra nu conțin taxe și impozite. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la tel. 079440308. Date bancare: B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. Poșta Veche, MD-2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, c/b MOLDMD2X307, IBAN MD45ML000000000022757076 MDL, cont 22757076/MDL.