Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Ciomex Prod" S.R.L.)_11.02.2022

S.R.L. „Ciomex Prod” în procedura de faliment organizează pe data de 11.02.2022, ora 12:30, pe adresa: mun. Bălți, str. Păcii 31, vînzarea prin licitație „cu reducere" a bunurilor imobile, după cum urmează: Lot. 1: Construcții de producere cu suprafața totală de 5 927,10 m.p. (nr. cad. 7801110.005.09; 12; 13; 14; 25) amplasate în or. Soroca, str. Calea Bălțului 35, prețul inițial  - 865 000,00 lei. Pentru participare trebuie prezentate: cererea, documentul de identitate, extrasul de Ia A.S.P., dovada achitării acontului în mărime de 2% din prețul inițial al lotului si plata biletului de participare în mărime de 5OO lei la contul de acumulare MD31CM00022510498014234, CMTBMD2X508, c/f 0981505049054, administrator autorizat Melnic Vitalie. Cererile de participare se depun pînă la data de 08.02.2022, ora 17.00. Tel. 069212530.