Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MEROPA 2000" S.R.L.)_10.02.2022

Lichidatorul S.R.L. „MEROPA 2000” în procedura falimentului, anunță pentru data de 10 februarie 2022, ora 16:00, pe adresa: MD – 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea publică a licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile/mobile, şi anume:

Lot nr. 2: Construcție comercială, prestarea serviciilor, cu Stot=279.70 m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) și teren de pământ aferent construcției cu S=0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, satul Fundul Galbenei. Prețul inițial 1 241 000,00 lei. Valoarea de expunere nu include taxe și impozite.

Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.

Date bancare: BC „Moldindconbank" S.A. fil. „Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii MOLDMD2X307, Cont 22755078/MDL, MD59ML000000000022755078, Valuta: MDL, Cod Fiscal: 1006600035485, S.R.L. „MEROPA 2000”. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la tel. 079 440 308 sau 068 600 338.