Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_10.02.2022

Lichidatorul S.R.L. „VLASCO” în procedura falimentului, anunță pentru data de 10 februarie 2022, ora 16:30, pe adresa: MD – 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume:

Lot nr. 3: Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) şi teren de pământ aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha, amplasată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia. Preț inițial - 393 000,00 lei. Valoarea de expunere nu include taxe și impozite.

Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de A.S.P., procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.

Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare la tel. 079 440 308 sau 068 600 338.

Date bancare: BC „Moldindconbank" S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii: MOLDMD2X307, Cont: 2251072/MDL, MD66ML000000000022751072, Valuta: MDL, CF: 1005600026406, SRL „VLASCO”.