Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("FUEL" S.R.L.)_17.12.2021

Lichidatorul S.R.L. ”Fuel” anunță pentru data de 17.12.2021, ora: 09.00, pe adresa: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1 (parter), desfășurarea licitației ”cu reducere” a bunurilor imobile: 

1. Construcţie nefinalizată (staţie de alimentare cu petrol) (nr. cad.  7150116.342.01), cu o suprafaţă totală de 25.1 m.p. amplasată pe un teren aferent cu suprafaţa totală de 0.0285 ha, din r-nul Rîșcani. sat. Șaptebani și utilaje aferente – preț inițial 4 280 000,00 lei; 

2. Construcţie comercială, prestarea serviciilor (staţie de alimentare cu petrol) (nr. cad. 8317101.011.01), cu o suprafaţă totală de 50.8 m.p. și teren de pămînt aferent (nr. cad. 8317101.011) cu suprafaţa de 0.12 ha, din r-nul Șoldănești, com. Cotiujenii Mari, sat. Cotiujenii Mari și utilaje aferente – preț inițial 5 435 000,00 lei.

Pentru a participa la licitație doritorii sunt invitați să depună la adresa indicată mai sus, pînă la data de 13.12.2021, ora: 17:00, următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 1 000,00 lei, buletinul de identitate, după caz extrasul eliberat de ASP și procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Date bancare: B.C. ”Moldindconbank” S.A., IBAN: MD41ML000000000022752007, IDNO: 1003600100788, beneficiar: S.R.L. ”Fuel” în procedura falimentului.

Examinarea obiectului este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 777 118 sau 068 600 338.