Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil (S.A. "AROMA")_01.12.2021

Administratorul insolvabilității S.A. „Aroma”, în procedura planului, anunță pentru data de 01.12.2021, ora 13:00, pe adresa: mun. Chișinău, str. Bucuriei, nr. 20 (în incinta S.A. „Aroma”), desfășurarea licitației „cu strigare” de vînzare a următoarelor bunuri:

Nr. d/o

Denumire lot

Atribuire nr./denumirea prescurtată lot

Cantitatea totală a/a dal.

Preț, MDL/dal (fără impozite)

Cantitatea distilat inclusă într-un lot, dal.

1

Distilat pentru divin din amestec de soiuri 1987

DD1987

1,500.00

3,041.00

500.00

2

Distilat pentru divin din amestec de soiuri 1988

DD1988

2,000.00

2,905.00

500.00

 

Pentru a lua parte la licitație, solicitanții sînt obligați:

1.     Să achite (datele bancare se regăsesc mai jos) a)acontul în mărime de 10% din valoarea de expunere a lotului, b)taxa de participare în mărime de 1,000 lei, atît pentru persoanele fizice, cît și pentru persoanele juridice;

2.     Să prezinte administratorului insolvabilității:

a.     Cererea de participare conform modelului;

b.     Documentul de plată care confirmă depunerea acontului și a taxei de participare la licitație;

c.     Copiile actelor care certifică identitatea (buletin de identitate, certificatul de înregistrare și extrasul din registrul de stat al persoanelor juridice, actul de identitate al reprezentantului);

d.     Documente care confirmă împuternicirile reprezentantului de a participa la licitație.

Cererile de participare la licitație se depun cel tîrziu cu trei zile înainte de începerea licitației.

Informații la tel. (+373) 69 24 92 69.