Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("VLASCO" S.R.L.)_01.12.2021

Lichidatorul S.R.L. „VLASCO” în procedura falimentului, anunță pentru data de 01 decembrie 2021, ora 16:30, pe adresa: MD – 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile, şi anume:

Lot nr. 3: Construcţie de transport şi comunicaţii (staţie de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=116.00 m.p. (nr. cad. 1211201.039.01) şi teren de pământ aferent (nr. cad. 1211201.039) cu S=0.203 ha, amplasată în r-nul Basarabeasca, sat. Başcalia. Valoare de expunere: 436 000,00 lei;

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5 %, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.

Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații suplimentare 079 440 308.

Date bancare: BC „Moldindconbank" S.A. fil.„Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii: MOLDMD2X307, Cont: 2251072/MDL, MD66ML000000000022751072, Valuta: MDL, CF: 1005600026406, SRL „VLASCO”.