Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("MEROPA 2000" S.R.L.)_01.12.2021

Lichidatorul S.R.L. „MEROPA 2000” în procedura falimentului, anunță pentru data de 01 decembrie 2021, ora 16:00, pe adresa: MD – 2044, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 13/1, desfășurarea publică a licitației de vânzare „cu reducere” a bunurilor imobile/mobile, şi anume:

Lot nr. 1: Construcție comercială, prestarea serviciilor (stație de alimentare cu petrol și utilaje aferente) cu Stot=282.40 m.p. (nr. cad. 0100401.014.01), amplasată pe terenul de pământ aferent cu S=0.181 ha, din mun. Chișinău, sect. Rîșcani, str. Doina 189. Valoare de expunere 9 001 000,00 lei.

Lot nr. 2: Construcție comercială, prestarea serviciilor, cu Stot=279.70 m.p. (nr. cad. 5332201.074.01) și teren de pământ aferent construcției cu S=0.3 ha (nr. cad. 5332201.074), amplasată în r-nul Hîncești, satul Fundul Galbenei. Valoarea de expunere 1 460 000,00 lei.

Valorile de expunere nu includ taxe și impozite. Doritorii de a participa la licitație sunt invitați să depună la adresa indicată următoarele acte: cererea de participare la licitație, dovada achitării acontului în mărime de 5%, taxa de participare în mărime de 2 000 lei, copia buletinului de identitate, extrasul eliberat de ASP, procura cu specificarea dreptului de participare la licitație. Depunerea cererilor și documentelor se încheie cu trei zile înainte de data licitației.

Date bancare: BC „Moldindconbank" S.A. fil. „Posta Veche", MD – 2020, mun. Chișinău, str. Calea Orheiului 105/1, Codul băncii MOLDMD2X307, Cont 22755078/MDL, MD59ML000000000022755078, Valuta: MDL, Cod Fiscal: 1006600035485, S.R.L. „MEROPA 2000”. Examinarea bunurilor este posibilă zilnic, cu notificare prealabilă. Informații la nr. 079 440 308.