Mijloace fixeNr. Descriere succintă Localitatea Categoria bunului Tipul bunului Preț inițial Link
1 Bancomate, mobilier, tehnică de calcul, verifoane, utilaje și echipamente de rețea, catalog cu specimene valutare mun. Chișinău, bd. M.Bătrîn 23 Mijloace fixe   negociabil Link