Licitaţie comercializare gaj debitor insolvabil ("Alexus-Plus" S.R.L.)_15.11.2021

Lichidatorul S.R.L. „Alexus-Plus” în procedura falimentului, anunță vînzarea prin licitație „cu reducere” a bunului imobil: încăpere nelocativă (subsol) cu S=187,6 m.p., nr. cad 0100418.104.01.100, amplasată în mun. Chișinău, sect Rîșcani, bd. Grigore Vieru, 29. Licitația „cu reducere” va avea loc pe data de 15.11.2021 la ora 14:00. Locul desfășurării licitației: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 23, MD-2075. Prețul de expunere este de 1,463,000.00 lei. Acontul de participare – 10 % din prețul inițial de expunere, taxa de participare 500.00 lei pentru persoanele fizice și 1,000.00 lei pentru persoanele juridice. Pentru participare la licitație, doritorii vor depune, pînă la data de 12 noiembrie 2021, ora 16:00, cererea de participare la licitație, la care se vor anexa: copia extrasului din Registrul de stat și/sau copia buletinului de identitate, după caz, procura, dovada achitării acontului și a taxei de participare, la contul IBAN MD31MO2224ASV93308307100, BIC MOBBMD22, BC „Mobiasbancă-OTP Group” S.A. sucursala nr. 7 Renaștere. Informații suplimentare la tel. 069976777 sau 068600338.